ELOA JA ILOA

Eloa ja Iloa eli Elintapaohjauksen palveluketju –hanke käynnistyi syyskuussa 2017.

Hankkeen tavoitteena on edistää työttömien ja huonossa työmarkkina-asemassa olevien terveitä elintapoja, vahvistaa mielenterveyttä, torjua yksinäisyyttä ja kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja. Toisena tavoitteena on vahvistaa SOTE -henkilöstön elintapaohjauksen osaamista sekä kehittää palvelua ottamalla asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen ja nivomalla elintapaohjaus kiinteäksi osaksi palvelua.

Mari Kurtti toimii Eloa ja Iloa -hankkeessa projektipäällikkönä.

Toimenpiteissä korostuu yhdessä tekeminen eri verkostojen välillä. Hankkeessa rakennetaan maakunnallinen elintapaohjauksen (liikunta, ravinto ja uni) palveluketju yhdessä palvelun käyttäjien ja eri toimijatahojen kanssa. Toimintamalli juurrutetaan osaksi tulevaa maakunnallista SOTE-palvelurakennetta.

Lisäksi luodaan eri toimijoiden verkosto- ja kokeilukulttuurin malli uudenlaisia toimintakäytäntöjä asiakkaiden ja toimijoiden kanssa ideoiden. Vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta vahvistetaan koulutuksella UKK-instituutin tuella. Koulutuksen toinen aalto starttasi 5.2.2018.

Kohderyhmänä on Itä-Savon sairaanhoitopiirissä olevat työttömät ja huonossa työmarkkina-asemassa olevat ja työttömien työterveyspalveluihin osallistuva SOTE-henkilöstö. Hankkeen toiminta-alueena ovat Etelä-Savossa Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Mikkeli.

Elintapaohjausta annetaan pienryhmissä sekä henkilökohtaisten tapaamisien kautta yhdessä keskustellen ja liikkuen, liikunta, ravinto ja uni –teemojen kautta. Mikkelissä hankkeen projektipäällikkönä on allekirjoittanut ESLi:stä ja Savonlinnassa projektia koordinoi Juuso Kautonen Sosterista.

Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon Liikunta ry ja osatoteuttaja on Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI)

Yhteistyökumppaneina ovat mm. Etelä-Savon Sosiaali- ja terveyspalvelut (ESSOTE), TE-palvelut, ELY-keskus, muut hankkeet (esim. VESOTE-kärkihanke ja alueelliset hankkeet) sekä mm. paikalliset järjestötoimijat

Hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja toimii ajalla 1.9.2017- 30.6.2019

Lisätiedot hankkeesta: https://www.esliikunta.fi/hanketoiminta/elintapaohjauksen-palveluketju/

Mikäli kiinnostuit aiheesta ja yhteistyömahdollisuudesta otathan yhteyttä allekirjoittaneeseen.

 

Liikunnallista kevättä toivottaen

Mari Kurtti, projektipäällikkö
Etelä-Savon Liikunta ry
mari.kurtti@esliikunta.fi puh. 0440 225 422
www.esliikunta.fi