Etelä-Savon Vesote-hankkeen loppuseminaari 7.11.2018

Keskiviikkona 7.11.2018 kokoontui Saimaa Stadiumille Etelä-Savon Vesote-hankkeen loppuseminaariin yli 100 henkilöä. Suurin osa osallistujista oli hankkeen kautta järjetetyn Elintapaohjauksen ammattilaiseksi koulutuksen käyneitä henkilöitä. 

UKK-insitituutin johtaja Tommi Vasankari kertoi Vesote-hankkeen päättymisen jälkeisistä suunnitelmista. Vesote-hankken projektipäällikkö Teemu Ripatin teemana oli "Miten Suomen paras elintapaohjaus toimii käytännössä?". Kuntien elintapaohjauksen vastaavat henkilöt esittelivät toimintansa kuntakohtaisesti. Arto Pesola XAMK:n Actife Life lab:stä kertoi älykuntosalin toiminnasta ja yhteistyöstä elintapaohjauksen palvetarjottimeen liittyen. ESSOTE:sta puheenvuoron käyttivät valtuuston puheenjohtaja Eero Aho, Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen sekä hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen.

Puheissa ja  keskusteluissa nousi esille ennaltaehkäisevän työn merkitys.Tommi Vasankari nosti esille Etelä-Savon uskalluksen ja rohkeuden kokeilla uusia toimintatapoja elintapaohjauksessa. Risto Kortelainen muistutti jokaisen henkilökohtaisesta vastuusta myös oman elintapaohjausprosessin onnistumisessa.

Seminaarissa oli omalla pisteellä mukana Eloa ja Iloa -hankeen hanketyöntekijät Sosterin Juuso Kautonen ja ESLi:n Mari Kurtti. Kerroimme pisteellämme ja puheenvuorossamme Savonlinnan ja Mikkelin hanketoiminnoista ja niissä kohdatuista onnistumista ja haasteista.

Hyvää talven odotusta! Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne.

Eloa ja Iloa -terveisin Mari Kurtti, projektipäällikkö Etelä-Savon Liikunta ry