Etelä-Savon Urheiluakatemia jatkaa nuorten urheilijoiden suosiossa

Etelä-Savon Urheiluakatemian ja paikallisten seurojen kanssa järjestämä aamuharjoittelu on suosittua jatkossakin. Akatemiatoiminta jatkaa yhtenä merkittävimpänä urheilijoiden kehityksen mahdollistajana tulevaisuudessakin. Ensi lukuvuodelle pelkästään Mikkelin toimintoihin on hakenut 290 urheilijaa. Tätä määrää voidaan pitää keskikokoisen, jopa suuren urheiluseuran harrastajamääränä, joten toiminta koskee suurta joukkoa urheilijoita.

Urheiluakatamia ryhmäkuvassa Saimaa Stadiumilla.

 

Ilokseni olen huomannut, että urheilijat tuovat esille ”akatemiatreenit” lähes poikkeuksetta heitä koskevissa haastatteluissa tai maininnoissa, vaikka heiltä ole sitä erityisesti pyydetty. Tämä kertoo, että akatemiatreenit ovat myös urheilijoiden keskuudessa suosittuja. Aamuharjoittelu varmasti karsii ”jyvät akanoista” ja ne jotka jaksavat saavat niistä varmasti ison osan lisäharjoittelusta tai korvaavasta harjoittelusta päivän aikana. Harjoittelun kokonaisrasite on luonnollisesti huomioitava, mutta akatemiatreenit myös mahdollistavat paljon.

Akatemiatoiminta on nyt ja jatkossakin aivan suomalaisen urheilutoiminnan keskiössä. Olympiakomitea painottaa jatkuvasti enemmän akatemiatoiminnan kehittymiseen, tämä kertoo siitä, kuinka suuressa roolissa akatemian toimintaympäristöä pidetään huippu-urheilun kehityspolulla. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen on aivan keskeinen asia, mikäli jatkossa aiotaan menestyä kansainvälisesti tai edes kansallisesti ja suorittaa ammattiin tai jatko-opiskeluihin vaadittavat opinnot riittävän hyvin.

Monella paikkakunnalla tämä on jo havaittu ja akatemiatoimintaan panostetaan huomattavasti. Esimerkiksi Kotkassa akatemiatoimintaan panostetaan paljon resursseja. Tavoitteena on luoda urheilijoille mahdollisuus menestyä omalla paikkakunnalla, jottei heidän tarvitsisi vaihtaa paikkakuntaa urheilun takia ja samalla kaupunki menettäisi opiskelijoita ja asukkaita, jo valmiiksi haasteellisessa ympäristössä, puhumattakaan muista positiivisista vaikutuksista.

Tämä hiukan taistelee Olympiakomitean linjauksia vastaan, ”parhaat parhaiden kanssa”, mutta kukaan ei ole kieltänyt paikallistason kehittämistä ja nostamasta toimintaa paremmalle tasolle.

Mikkelissä toiminta on kehittynyt parin viimeisen vuoden aikana, mutta nyt tarvittaisiin edelleen lisäpanostuksia. Olosuhteet ovat valtakunnallisellakin tasolla mitattuna erittäin hyvät, Mikkelissä on osaavaa valmennusta, tarvittaisiin vielä se askel, jossa siirryttäisiin Urheiluyläkoulumallin ja 2.asteelle saataisiin urheilulinjat. Mikkelin tavoitteena tulisi olla urheilun maakunnallinen keskus kaikilla mittareilla. Savonlinnassa on esimerkiksi Urheiluyläkoulumalli Talvisalon koulussa ja Savonlinnan Lyseon lukion urheilulinja. Nämä mallit tukevat nuoria urheilijoita heidän matkallaan opintiellä ja urheilussa, tästä Mikkelin tulisi myös ottaa mallia. Joitain yrityksiä on ollut, mutta kovin hitaasti asiat etenevät.

 

Kimmo Liukkonen
Urheiluakatemia koordinaattori