Urheiluseura – hae tukea seuratoiminnan kehittämiseen!!

Seuratoiminnan kehittämistuki 2019 on jälleen haettavissa!

Lyhyt oppimäärä seuratuen hakemisesta:

Haku avataan 12.11.2018 ja Haku päättyy 14.12.2018 klo 16.15 Haku tehdään sähköisenä. Hakulinkki avataan 12.11.2018 ministeriön verkkosivuilla. Sähköinen haku ohjeistetaan erikseen hakuympäristössä, joten hakutekniikkaa koskevat toiminnalliset ohjeet tulee lukea tarkasti.

Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia.

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa. Tuen avulla voidaan kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Seuratuen painopiste: Erityisesti on huomioitava, ettei seuratuen piirissä olevassa toiminnassa harrastuksen perustoiminnan hinta ylitä 50 euroa kuukaudessa. Perustoimintaa on lapsen tai nuoren viikoittainen liikunnan harrastaminen seuran ohjatussa toiminnassa. Kilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi. Seuralla voi toiminnassaan olla menestykseen tähtäävää kilpaurheilua, mutta seuratoiminnan tuki kohdistetaan siihen seuran toimintaan, joka kehittää avustuksen tavoitetta eli matalan harrastuskynnyksen toimintaa.

Seuratukea jaetaan 4,0 miljoonaa euroa (vaatii eduskunnan talousarvio-hyväksynnän)

Pienin haettava summa 2 500 euroa ja suurin haettava summa 15 000 euroa. Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa kaikkia kuluja. Omarahoituksen tulee olla vähintään 25 % kustannuksista. Hankkeiden kesto voi olla enintään kaksi vuotta. Jos seuran kehittämissuunnitelma on kaksivuotinen, haetaan nyt ensimmäinen hankevuosi (12kk). Kaksivuotisissa hankkeissa on huomioitava, että seuran omarahoitusosuus kasvaa ja valtionavustus pienenee toiselle vuodelle (= toiminnan vakiinnuttaminen).

Yleisiä huomioita ennen hakua

Lue seuratoiminnan kehittämistuen hakuohjeet tarkasti. Ne löytyvät ministeriön verkkosivuilta www.minedu.fi/avustukset Valmistele itse kehittämishanketta huolellisesti. Varaa aikaa. Aloita heti.

Älä jätä hakemuksen tekemistä viimeiseen hakupäivään. Sähköisessä ympäristössä hakemusta voi tehdä koko hakuajan puitteissa ns. luonnoksena. Kun hakemuksesi on valmis, lähetät sen sitten hakemuksena käsittelyyn (tämä on ohjeistettu sähköisessä hakuympäristössä).

Olennaista on kuvata kehittämisen tavoitteet, miten niihin päästään eli toimenpiteet (sekä seurantamittarit). Yhtä tärkeää on miettiä, miten toiminta vakiinnutetaan seuran omaksi toiminnaksi avustuskauden jälkeen. Vakiinnuttamisen osaltakin tulee kuvata toimenpiteet (”pyritään vakiinnuttamaan” ei riitä toimenpiteeksi).

Hanki sparrausapua seurakehittäjältä. Sellainen löytyy lajiliitosta, liikunnan aluejärjestöistä ja muiden liikuntajärjestöjen toimipisteistä.

Pohdi seurassa, haemmeko tukea, koska tarvitsemme taloudellista tukea vai  haemmeko tukea, koska julkinen tuki koetaan helpoksi ja ”meille kuuluvaksi”?

Miten hyvin olemme suunnitelleet kehittämishankkeemme? Miten hyvin olemme arvioineet taloudelliset voimavaramme? Olemmeko tehneet realistisen kehittämissuunnitelman? Miten nykytilanne on analysoitu?

Seuratukea kannattaa hakea selkeään kehittämistarpeeseen hyvällä suunnitelmalla.

Näillä ohjeistuksilla kohti tuen hakua!

Etelä-Savossa teitä opastaa
Etelä-Savon Liikunnan seurakehittäjä Kalle Husso.

Ole rohkeasti yhteyksissä!