Ikä ei paina työnhakijaa, jos hän on jonkin alan erityisasiantuntija

Kuva: Tuija Pauhu

Työnantajista osa arvostaa asiantuntija Arja Siitosen ja palvelujohtaja Jari Saarisen mukaan ikääntyvien työnhakijoiden työkokemusta, elämänkokemusta, motivaatiota ja työhön sitoutumista. Näin kertovat asiantuntija Arja Siitonen ja palvelujohtaja Jari Saarinen Kaakkois-Suomen te-keskuksesta.

Terveessä työyhteisössä on sekä vanhoja että nuoria.

Arja Siitonen

Siitosen mukaan ikä ei haittaa työllistymistä, jos työnhakijalla on työnantajan tarvitsemaa erityisasiantuntemusta. Ikääntynyt työntekijä voidaan Siitosen mukaan nähdään tukipilarina ja esimerkkinä työyhteisössä.

— Terveessä työyhteisössä on sekä vanhoja että nuoria.

Saarisen mukaan fyysinen suorituskyky painottuu joissakin töissä, muttei välttämättä asiantuntijatöissä.

— Monella työnhakijalla on ikäsyrjintään liittyviä kokemuksia. Samaan aikaan on myös avarakatseisempia työnantajia, jotka eivät kiinnitä ikään niin vahvasti huomiota.


Nousukauden jatkuminen

parantaa työllisyyttä

Siitonen uskoo ja toivoo, että alkanut nousukausi työllistää yhä useamman yli 50-vuotiaan.

Saarisen mukaan nousukausi parantaa kaikkien ikäryhmien työllisyyttä etenkin, jos hyvät ajat jatkuvat riittävän kauan.

— Osaavin työvoima työllistyy ensin, mutta nousukausi vetää mukanaan myös työnhakijoiden isoa joukkoa.

Kun yli 50-vuotiaita työnhakijoita koulutetaan, heitä ei Saarisen mukaan pidä karsinoida omaksi ryhmäkseen. Parasta on antaa koulutusta kaikenikäisten joukossa sen mukaan, mihin ammattiin tai tehtävään tähdätään.