Pohjois-Savon Ely-keskus suunnittelee toimia järvitaimenen suojelemiseksi

Pohjois-Savon Ely-keskus valmistelee toimenpideohjelmaa järvitaimenkannan elvyttämiseksi Vuoksen vesistössä.
Ohjelmaehdotus on lähetetty asiantuntijatahoille ja Vuoksen vesistön kalastusalueille kommentoivaksi. Ohjelmasta pyydetään lausuntoja 27.6. mennessä.

Järvitaimen on uhanalainen koko Järvi-Suomessa, ja sen kannat vaativat elpyäkseen pikaisia toimenpiteitä.
Toimenpideohjelmassa jaetaan tietoa järvitaimenen tilaan vaikuttavista tekijöistä ja esitetään keinoja kantojen kohentamiseksi.

Vuoksen vesistöalueella on aiemmin laadittu toimenpideohjelma uhanalaisille järvilohelle, nieriälle ja harjukselle.